Seyrek saç dökülmelerinde, saçların ön çizgisinde, tepe bölgesinde ya da kısmı dökülmelerde tercih edilen bir yöntem olan Tıraşsız Saç Ekimi’nde, ekim yapılacak ya da ekim yapılmayacak alanlarda saçlar tıraş edilmez. Bu şekilde hastalar işlemden kısa bir süre sonra sosyal hayatlarına geri dönerler.

Tıraşsız saç ekiminde sadece greft alınacak bölgelerde tıraş yapılır ve greftler bu bölgelerden toplanır. Genellikle greft alımları ense bölgesinden yapılmaktadır.

Genelde tıraşsız saç ekim işleminde iki farklı tür yöntem uygulanmaktadır. Yöntemlerden ilkinde ense bölgesi tıraş edilmekte ve alınan greftler ekim alanına uygulanmaktadır. Tepe bölgesindeki saçlar tıraş edilmediğinden tıraş edilen ense bölgesini kapatacak ve hastalarımızın doğal saç görünümünde dikkate değer bir değişiklik olmayacaktır. Bu yöntem fazla sayıda greft toplama olanağı sağladığı için saç ön çizgisi tamamlama (özellikle kadınlarda) ve tepe bölge dökülmelerinde uygulanabilmektedir.

Bir diğer tıraş etme yönteminde ise ense bölgesindeki saçlar kaldırılarak altında kalan bölge tıraş edilip greftler toplanmaktadır. Greft toplanan alan uzun saçların altında kaldığı için yapılan işlem fark edilmeyecek olup hastalar çok kısa sürede günlük hayatlarına dönebilmektedirler. Bu yöntem genelde kısmi dökülmelerde kullanılmakta olup, az sayıda greft toplanmaktadır.

Tıraşsız saç ekimi hızlı iyileşme ve işlemin fark edilmemesi dolayısıyla hastaların çok hızlı sosyal yaşantılarına dönmesi bakımından avantajlar sağlamaktadır. Bununla birlikte bu yöntemin uygulanması için kişilerin saç tiplerinin ve saç dökülme biçimlerinin bu yönteme uygun olması beklenmektedir.

Tıraşsız seç ekimi yöntemindeki en önemli handikap enfeksiyon riskidir. Saçlar tıraş edilmediğinden dolayı uygulama yapılan bölgede nemle oluşabilmekte bu da enfeksiyon riskini artırmaktadır. Bu sebeple tıraşsız saç ekimi operasyonlarından sonra hastaların hijyene çok önem vermesi ve doktorlarımızın yönlendirdiği tedavi prosedürlerine harfiyen uyması beklenmektedir.